Opłaty

WPISOWE – 200,00 zł

Bezzwrotna opłata na okres roku szkolnego wnoszona przy zapisie dziecka (do 5 dni od daty podpisania umowy). Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

  • ubezpieczenie NNW dziecka,
  • prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka),
  • materiały higieniczne (chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, kremy przeciw odparzeniom, z wyłączeniem papamersów, itp.),
  • śliniaki.

W przypadku zapisu do żłobka dwójki dzieci pobierana jest opłata od jednego dziecka.


CZESNE

750,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dofinansowanie uzyskane z programu MALUCH + Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – edycja 2017 – Moduł 2 wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 140,00 zł miesięcznie;
  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2017 roku 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 

logo_krkPlanuje się, że roku 2017 od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką, niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel.12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

maluch-bannerInstytucja dofinansowywana z programu MALUCH +, edycja 2017 – moduł 2. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 10,50 zł.

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570