Opłaty

WPISOWE – 200,00 zł

Bezzwrotna opłata na okres roku szkolnego wnoszona przy zapisie dziecka (do 5 dni od daty podpisania umowy). Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

  • ubezpieczenie NNW dziecka,
  • prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka),
  • materiały higieniczne (chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, kremy przeciw odparzeniom, z wyłączeniem papamersów, itp.),
  • śliniaki.

W przypadku zapisu do żłobka dwójki dzieci pobierana jest opłata od jednego dziecka.


CZESNE

750,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dofinansowanie uzyskane z programu MALUCH + 2018 Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Moduł 4) wynoszące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 150,00 zł miesięcznie (z wyłączeniem miesiąca sierpnia – przerwa wakacyjna);
  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem miesiąca sierpnia – przerwa wakacyjna) wynoszącą 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 

logo_krkW roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniana jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

maluch-bannerInstytucja dofinansowywana z programu „MALUCH +” 2018. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” (moduł 4) na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 11,00 zł.

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570