Zapisy

Informujemy, że nadal prowadzimy rekrutację dzieci do naszego żłobka. Zachęcamy do zapisu.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami określającymi warunki przyjmowania dzieci do Żłobka „Żaczuś”. – Pobierz zasady rekrutacji.

Podpisaną, wypełnioną czytelnie kartę zapisu należy złożyć u Dyrektora Żłobka, ul. Bydgoska 19 B lub przesłać e-mailem (skan z podpisem) na adres [email protected].

Karta zapisu (PDF)
Karta zapisu (DOC)